Sigle MECTS OIPOSDRU Instrumente Structurale Fondul Social European Guvernul Romaniei Uniunea Europeana


Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013Axa prioritară: 2. „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”


Domeniul major de intervenţie: 2.2 „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”


Titlul proiectului: „ Competențe cheie prin jocuri virtuale la gradiniță – resurse didactice pentru punerea bazelor formării competențelor cheie la preșcolari”


Beneficiar: Ministerul Educației Naționale


Nr. contract: POSDRU/91/2.2/S/63158

POSDRU/91/2.2/S/63158 - "REDICO"

Proiectul este relevant pentru Strategia Europeana de Ocupare prin contribuţia pe care o aduce pe termen lung la creşterea ratei generale de ocupare prin crearea premiselor educaţionale pentru o integrare şcolara cu indici reduşi de părăsire timpurie a şcolii şi integrarea viitoare pe piaţa muncii a generaţiilor actuale de preşcolari.

În ”Situaţia actuală a învăţământului preşcolar”, un studiu de analiză realizat de UNICEF România şi Institutul de Stiinţe ale Educaţiei afirmă că, în privinţa mijloacelor de învăţământ şi al resurselor de învăţare, se folosesc predominant planşele, urmate de jocurile şi trusele didactice şi materialele mărunte pentru jocurile de masă. Din motive de absenţă a resurselor de învăţare bazate pe joc se constată lipsa de timp petrecut în compania jucăriilor, singurul moment al zilei în care copiii au acces la acestea fiind jocurile alese de dimineaţa. În studiul amintit se constată şi insuficienta dezvoltare a materialelor auxiliare necesare în procesul de implementare a noului curriculum pentru educaţia preşcolară (ghiduri, îndrumătoare etc.), sub aspectul diversităţii, calităţii, adaptării la cerinţele actuale; accesul redus la auxiliarele didactice, determinat de costurile ridicate ale acestora; probleme în implementarea curriculum-ului, determinate de insuficienta formare a cadrelor didactice în domeniu (confuzia dintre activităţile opţionale şi extinderi, dificultăţi în aplicarea unor noi elemente de conţinut etc.; lipsa îndrumătoarelor pentru părinţi privind activităţile derulate în grădiniţă sau activităţi care pot fi realizate de către părinţi acasă cu copiii lor.

Elementele de valoare adaugată ale proiectului se referă la:

  • abordarea de tip „bottom-up”, bazată pe consultarea/participarea actorilor direct implicaţi în construcţia de servicii şi resurse curricular adresate educaţiei preşcolarilor; - susţinerea pregătirii timpurii a preşcolarilor pentru adaptarea şcolară, aceştia fiind sprijiniţi prin abordări curriculare, materiale de învăţare speciale şi metodologii adaptate astfel încât să se menţină cât mai echilibrat în sistemul de educaţie, cu cât mai puţine riscuri ulterioare de părăsire timpurie a şcolii;
  • abordarea participativă, destinată părinţilor copiilor din grupul ţintă în măsură să favorizeze dezvoltarea unei mentalităţi pro-educaţie şi parteneriate sustenabile dintre grădiniţă-şcoală-părinţi-comunitate;
  • profesionalizarea specifică a personalului didactic care va participa la pilotarea abordărilor curriculare, resurselor de învăţare, serviciului educaţional integrat propuse prin acest proiect.

Proiectul este necesar deoarece propune o abordare educaţională sistematică destinată preşcolarilor din segmentul de vârstă 3-5 ani prin care se va operaţionaliza curriculum-ul obligatoriu în resurse digitale de joc şi învăţare, respectiv se vor construi curriculum opţional şi resursele digitale de joc şi învăţare aferente, ambele din perspectiva formării de competenţe cheie la preşcolari şi asigurării unui debut şcolar care să diminueze riscul de neadaptare şcolară. Abordarea nou creată va fi inclusă într-un serviciu educaţional integrat care va fi pilotat şi promovat cu participarea părinţilor copiilor pentru care se vor dezvolta resurse de informare specifice, inclusiv prin crearea unei comunităţi online.Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Instrumente Structurale

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod
obligatoriu poziţia oficială a
Uniunii Europene sau a Guvernului României
Formarea cadrelor didactice în proiectul REDICO - 10.06.2013

A avut loc formarea cadrelor didactice – educatoare și consilieri școlari – în cadrul proiectului REDICO (3 – 7 iunie 2013) Formarea cadrelo (mai mult ...)

Organizarea formării cadrelor didactice REDICO - 01.06.2013

În perioada 3 – 7 iunie 2013 va avea loc, la Hotelul Rin din București, formarea cadrelor didactice - educatoare și consilieri școlari (mai mult ...)

Conferința de lansare REDICO - 10.11.2011

Conferința de lansare a proiectului REDICO a avut loc în 20 octombrie 2011, la Biblioteca Centrala Universitara Carol I, str. Boteanu, nr. 1, secto (mai mult ...)

Toate stirile ...