Sigle MECTS OIPOSDRU Instrumente Structurale Fondul Social European Guvernul Romaniei Uniunea Europeana


Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013Axa prioritară: 2. „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”


Domeniul major de intervenţie: 2.2 „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”


Titlul proiectului: „ Competențe cheie prin jocuri virtuale la gradiniță – resurse didactice pentru punerea bazelor formării competențelor cheie la preșcolari”


Beneficiar: Ministerul Educației Naționale


Nr. contract: POSDRU/91/2.2/S/63158

Activităţile proiectului

Activitatea 1. Activităţi de management de proiect

 

Activitatea 2. Realizarea unei cercetări aplicative de diagnoză privind nevoile şi specificul resurselor educaţionale digitale pentru preşcolari, care să sprijine dezvoltarea competenţelor cheie la aceştia

 

Activitatea 3. Dezvoltarea / testarea de resurse educaţionale digitale în acord cu noul curriculum obligatoriu pentru educaţia timpurie a copiilor cu vârsta cuprinsă între 3 şi 5 ani, care să asigure formarea bazelor competenţelor cheie la aceştia

 

Activitatea 4. Construirea unui curriculum opţional pentru educaţia timpurie a copiilor cu vârsta cuprinsă între 3 şi 5 ani, „Competenţe cheie prin jocuri virtuale la grădiniţă”, şi dezvoltarea / testarea de resurse educaţionale digitale aferente care să sprijine formarea bazelor competenţelor cheie.

 

Activitatea 5. Organizarea pilotării noului curriculum opţional integrat pentru preşcolari, „Competenţe cheie prin jocuri virtuale la grădiniţă”

 

Activitatea 6. Pilotarea noului curriculum integrat pentru preşcolari, „Competenţe cheie prin jocuri virtuale la grădiniţă”

 

Activitatea 7. Campanie naţională de promovare în rândul părinţilor, educatoarelor, opiniei publice a noii abordări educaţionale integrate pentru preşcolari, „Competenţe cheie prin jocuri virtuale la grădiniţă”

 

Activitatea 8. Dezvoltarea unei comunităţi online care să găzduiască resurse şi comunităţi de comunicare şi învăţare flexibile şi accesibile, în sprijinul facilitării cooperării grădiniţe-familii pentru funcţionarea noului curriculum opţional integrat pentru preşcolari, „Competenţe cheie prin jocuri virtuale la grădiniţă”

 

Activitatea 9. Diseminarea rezultatelor obţinute prin implementarea proiectuluiAcest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Instrumente Structurale

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod
obligatoriu poziţia oficială a
Uniunii Europene sau a Guvernului României
Formarea cadrelor didactice în proiectul REDICO - 10.06.2013

A avut loc formarea cadrelor didactice – educatoare și consilieri școlari – în cadrul proiectului REDICO (3 – 7 iunie 2013) Formarea cadrelo (mai mult ...)

Organizarea formării cadrelor didactice REDICO - 01.06.2013

În perioada 3 – 7 iunie 2013 va avea loc, la Hotelul Rin din București, formarea cadrelor didactice - educatoare și consilieri școlari (mai mult ...)

Conferința de lansare REDICO - 10.11.2011

Conferința de lansare a proiectului REDICO a avut loc în 20 octombrie 2011, la Biblioteca Centrala Universitara Carol I, str. Boteanu, nr. 1, secto (mai mult ...)

Toate stirile ...