Sigle MECTS OIPOSDRU Instrumente Structurale Fondul Social European Guvernul Romaniei Uniunea Europeana


Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013Axa prioritară: 2. „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”


Domeniul major de intervenţie: 2.2 „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”


Titlul proiectului: „ Competențe cheie prin jocuri virtuale la gradiniță – resurse didactice pentru punerea bazelor formării competențelor cheie la preșcolari”


Beneficiar: Ministerul Educației Naționale


Nr. contract: POSDRU/91/2.2/S/63158

CHESTIONAR DE NEVOI PRIVIND PRODUSELE EDUCAŢIONALE PE CD / SOFTURI EDUCAŢIONALE UTILIZATE ÎN GRĂDINIŢE

În cadrul proiectului “Competenţe cheie prin jocuri virtuale la grădiniţă – resurse didactice pentru punerea bazelor formării competenţelor cheie la preşcolari” se desfăşoară o activitate de cercetare, prin care ne propunem să identificăm particularităţile actualelor softuri educaţionale şi impactul acestora asupra educaţiei copiilor.


Chestionarul de mai jos este un instrument de analiză a nevoilor privind softurile educaţionale în grădiniţe şi a măsurii în care acestea sunt conforme cu particularităţile vârstei preşcolare şi cu documentele curriculare.

Vă rugăm să completaţi, bifând căsuţa corespunzătoare răspunsului ales, sau (pentru punctele 5 şi 6), selectând din lista dată variantele de răspuns adecvate.

(Întrebările / câmpurile marcate cu steluţă * sunt obligatorii):

Localitate*: Judeţ*:

Experienţa mea în domeniul preşcolar este de*: Sub 1 an
  1- 3 ani
  peste 3 ani
În anul şcolar 2010-2011 am avut grupa*: Mică
  Mijlocie
  Mare
  Pregătitoare
1a) Dispuneţi de softuri educaţionale în cadrul grădiniţei în care lucraţi*?

  Da
  Nu


Vă mulţumim pentru timpul acordat!
Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Instrumente Structurale

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod
obligatoriu poziţia oficială a
Uniunii Europene sau a Guvernului României
Formarea cadrelor didactice în proiectul REDICO - 10.06.2013

A avut loc formarea cadrelor didactice – educatoare și consilieri școlari – în cadrul proiectului REDICO (3 – 7 iunie 2013) Formarea cadrelo (mai mult ...)

Organizarea formării cadrelor didactice REDICO - 01.06.2013

În perioada 3 – 7 iunie 2013 va avea loc, la Hotelul Rin din București, formarea cadrelor didactice - educatoare și consilieri școlari (mai mult ...)

Conferința de lansare REDICO - 10.11.2011

Conferința de lansare a proiectului REDICO a avut loc în 20 octombrie 2011, la Biblioteca Centrala Universitara Carol I, str. Boteanu, nr. 1, secto (mai mult ...)

Toate stirile ...