Sigle MECTS OIPOSDRU Instrumente Structurale Fondul Social European Guvernul Romaniei Uniunea Europeana


Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013Axa prioritară: 2. „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”


Domeniul major de intervenţie: 2.2 „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”


Titlul proiectului: „ Competențe cheie prin jocuri virtuale la gradiniță – resurse didactice pentru punerea bazelor formării competențelor cheie la preșcolari”


Beneficiar: Ministerul Educației Naționale


Nr. contract: POSDRU/91/2.2/S/63158

Obiective

Obiectivul general al proiectului este asigurarea unui debut şcolar echilibrat asociat cu evitarea riscurilor de părăsire timpurie a sistemului de educaţie pentru preşcolari prin crearea / testarea / pilotarea unei noi abordări educaţionale integrate, „Competenţe cheie prin jocuri virtuale la grădiniţă”.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • Dezvoltarea şi pilotarea de resurse educaţionale digitale suport în acord cu noul curriculum obligatoriu pentru educaţia timpurie a copiilor cu vârsta cuprinsă între 3 ani şi 5 ani, în vederea formării competenţelor cheie la aceştia (comunicare, competenţe în matematică şi competenţe elementare în ştiinţe şi tehnologie, competenţe pentru a învăţa să înveţi, competenţe de relaţionare interpersonală şi competenţe civice);
  • Crearea / testarea / pilotarea unui program educaţional integrat, „Competenţe cheie prin jocuri virtuale la grădiniţă” care include curriculum opţional, inclusiv resurse de învăţare pentru preşcolari în conformitate cu cerinţele prevenirii timpurii a riscurilor de părăsire a şcolii şi punerii bazelor formării competenţelor cheie la: comunicarea în limbi moderne (limba engleza), competenţe în utilizarea TIC, sensibilizare culturală şi exprimare artistică;
  • Creşterea gradului de conştientizare a relevanţei formării timpurii a competenţelor cheie la preşcolari printr-o campanie naţională de promovare în rândul părinţilor, educatoarelor, opiniei publice, în general;
  • Dezvoltarea competenţelor profesionale specifice a 156 educatoare care vor operaţionaliza şi pilota noua abordare educaţionala integrată, „Competenţe cheie prin jocuri virtuale la grădiniţă”;
  • Dezvoltarea unei comunităţi online care să găzduiască resurse şi comunităţi de comunicare şi învăţare flexibile şi accesibile, în sprijinul facilitării cooperării grădiniţe-familii pentru o educaţie de calitate a preşcolarilor.

Proiectul vine în sprijinul realizării operaţiunii indicative a AP2, DMI 2, „Promovarea unor servicii integrate şi soluţii alternative pentru învăţământul preşcolar” în vederea asigurării creşterii şanselor preşcolarilor de a avea un debut şcolar echilibrat, risc scăzut de părăsire timpurie a şcolii, precum şi o conectare la educaţia şi învăţarea pe tot parcursul vieţii, adaptată exigenţelor pieţei muncii prin punerea bazelor formării competenţelor cheie.

Proiectul de faţă va contribui la atingerea obiectivul general al POS DRU prin creşterea competitivităţii generaţiilor actuale de preşcolari prin creşterea accesului şi participării la educaţie, creşterea motivaţiei pentru învăţare şi rămânerea pe termen lung în sistemul de educaţie prin intermediul dezvoltării serviciilor integrate, digitale de educaţie de nivel preprimar.Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Instrumente Structurale

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod
obligatoriu poziţia oficială a
Uniunii Europene sau a Guvernului României
Formarea cadrelor didactice în proiectul REDICO - 10.06.2013

A avut loc formarea cadrelor didactice – educatoare și consilieri școlari – în cadrul proiectului REDICO (3 – 7 iunie 2013) Formarea cadrelo (mai mult ...)

Organizarea formării cadrelor didactice REDICO - 01.06.2013

În perioada 3 – 7 iunie 2013 va avea loc, la Hotelul Rin din București, formarea cadrelor didactice - educatoare și consilieri școlari (mai mult ...)

Conferința de lansare REDICO - 10.11.2011

Conferința de lansare a proiectului REDICO a avut loc în 20 octombrie 2011, la Biblioteca Centrala Universitara Carol I, str. Boteanu, nr. 1, secto (mai mult ...)

Toate stirile ...