Sigle MECTS OIPOSDRU Instrumente Structurale Fondul Social European Guvernul Romaniei Uniunea Europeana


Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013Axa prioritară: 2. „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”


Domeniul major de intervenţie: 2.2 „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”


Titlul proiectului: „ Competențe cheie prin jocuri virtuale la gradiniță – resurse didactice pentru punerea bazelor formării competențelor cheie la preșcolari”


Beneficiar: Ministerul Educației Naționale


Nr. contract: POSDRU/91/2.2/S/63158

Rezultate anticipate

 • o cercetare de diagnoză a nevoii de resurse şi servicii educaţionale integrate pentru preşcolari realizat;
 • un curriculum opţional integrat pentru preşcolari cu vârste între 3-5 ani, „Competenţe cheie prin jocuri virtuale la grădiniţă” proiectat / dezvoltat / testat / pilotat;
 • 3 seturi de resurse digitale de învăţare prin joc adecvate formării competenţelor cheie la preşcolari cu vârste între 3-5 ani în cadrul curriculum-ului obligatoriu dezvoltate / pilotate;
 • un set de programe preşcolare proiectate pentru curriculum opţional pentru preşcolari cu vârste între 3-5 ani pentru formarea competenţelor cheie: comunicarea în limbi străine, competenţe în utilizarea TIC, sensibilizare culturală şi exprimare artistică;
 • 3 seturi de resurse digitale de învăţare prin joc adecvate formării competenţelor cheie la preşcolari cu vârste între 3-5 ani în cadrul curriculum-ului opţional dezvoltat / testat / pilotat;
 • 2 ghiduri de utilizare (printat / digital) a resurselor de învăţare digitale, versiuni pentru cadre didactice şi pentru părinţi
 • un program de formare continuă pentru cadre didactice din învaţământul preprimar, profesori psihopedagogi în domeniul serviciilor integrate de educaţie şi resurselor de învăţare proiectat / realizat;
 • 156 de cadre didactice formate pentru pilotarea noii curricule opţionale şi a resurselor de învăţare dezvoltate în proiect;
 • 3120 de preşcolari participanţi activi la pilotarea noii curricule opţionale şi a resurselor de învăţare dezvoltate în proiect;
 • 100 de preşcolari consultaţi / participanţi la testarea noilor resurse de învăţare prin joc dezvoltate în proiect;
 • o campanie naţională de promovare a noului serviciu educaţional integrat pentru preşcolari proiectată / organizată / derulată;
 • o comunitate online proiectată / creată / testată cu spatii adecvate pentru comunităţi de învăţare şi informare în domeniul educaţiei preşcolarilor, al parteneriatului interinstitutional destinate părinţilor şi altor categorii de actori interesaţi;
 • 1000 ghiduri de bune practici în realizarea şi utilizarea abordărilor curriculare şi resurselor digitale de învăţare prin joc pentru preşcolari realizate / multiplicate;
 • 10000 auxiliare curriculare digitalizate / realizate / multiplicate;
 • promovarea şi diseminarea informaţiilor privind proiectul şi rezultatele acestuia prin două conferinţe (de lansare şi finală); site-ul proiectului; 12 newslettere ale proiectului; 6 seminarii de informare, promovare şi diseminare; 10 articole;
 • monitorizarea şi evaluarea internă a proiectului;
 • achiziţionarea de bunuri şi servicii necesare derulării proiectului.


Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Instrumente Structurale

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod
obligatoriu poziţia oficială a
Uniunii Europene sau a Guvernului României
Formarea cadrelor didactice în proiectul REDICO - 10.06.2013

A avut loc formarea cadrelor didactice – educatoare și consilieri școlari – în cadrul proiectului REDICO (3 – 7 iunie 2013) Formarea cadrelo (mai mult ...)

Organizarea formării cadrelor didactice REDICO - 01.06.2013

În perioada 3 – 7 iunie 2013 va avea loc, la Hotelul Rin din București, formarea cadrelor didactice - educatoare și consilieri școlari (mai mult ...)

Conferința de lansare REDICO - 10.11.2011

Conferința de lansare a proiectului REDICO a avut loc în 20 octombrie 2011, la Biblioteca Centrala Universitara Carol I, str. Boteanu, nr. 1, secto (mai mult ...)

Toate stirile ...